Unia Europejska

PAWEŁ SOJA 1/ „IQ inteligentne kampanie” 2/ SILESIAN POLYMERS realizuje projekt „Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii Eko naczyń jednorazowego użytku, opartych na właściwościach biopolimerów przez PAWEŁ SOJA 1/ „IQ inteligentne kampanie” 2/ SILESIAN POLYMERS.” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.02.03.05-16-0001/19-00

Wartość projektu: 1 017 948,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 521 960,00 zł

Celem projektu jest wdrożenie do oferty nowego projektu wzorniczego linii Eko naczyń jednorazowego użytku, wytworzonych z biopolimerów (PHB oraz PLA).

Planowane efekty: Wyparcie z produkcji typowych polimerów oraz nowa linia wzornicza, pozwoli osiągnąć znaczącą przewagę rynkową i dywersyfikację produktową. To spowoduje zwiększenie przychodów z działalności produkcyjnej.